ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


Γενικές Πληροφορίες

Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Portal Taxisnet


Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)


Οργανισμός Ασφαλίσεων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 


Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
Κεντρική σελίδα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 

Ελληνική Στατιστική Αρχή – Κεντρική σελίδα δηλώσεων Intrastat 

Εθνικό Τυπογραφείο 

Σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών αριθμών φορολογικού μητρώου 


Τράπεζα της Ελλάδος – Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 
​Ιστοσελίδες λογιστικής πληροφόρησης 

Ε-Forologia 

Tax Heaven 

Prosvasis 

Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας