ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Γενικές Πληροφορίες

Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων – Portal Taxisnet

http://www.gsis.gr

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)

http://www.ika.gr/gr/home.cfm

Οργανισμός Ασφαλίσεων Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 

http://www.oaee.gr

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 

https://eservices.yeka.gr

Κεντρική σελίδα Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 

http://www.businessportal.gr

Ελληνική Στατιστική Αρχή – Κεντρική σελίδα δηλώσεων Intrastat 

http://eurostat.statistics.gr/intrastat

Εθνικό Τυπογραφείο 

http://www.et.gr

Σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικών αριθμών φορολογικού μητρώου 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies

Τράπεζα της Ελλάδος – Συναλλαγματικές Ισοτιμίες 

http://www.bankofgreece.gr/

​Ιστοσελίδες λογιστικής πληροφόρησης 

Ε-Forologia 

http://www.e-forologia.gr/cms/default.aspx

Tax Heaven 

http://www.taxheaven.gr

Prosvasis 

http://www.prosvasis.net

Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας 

http://www.dfn.gr