ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Αποστόλης Καψάλης

 

Το λογιστικό γραφείο του Αποστόλη Καψάλη λειτουργεί στα Ιωάννινα για περισσότερα από 45 χρόνια,
προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και επιχειρηματικό σχεδιασμό.

 

 

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και παρέχουμε άριστες υπηρεσίες στο χώρο των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, σε επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε νομικής μορφής, ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην ίδρυση εταιρειών και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και στη λογιστική οργάνωση, την παρακολούθηση και τη φοροτεχνική κάλυψη αυτών. Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε.

Μεγάλος αριθμός των συνεργατών του λογιστικού γραφείου μας, στα Ιωάννινα, μάς εμπιστεύονται πάνω από 40 έτη και έχουν συνάψει μακροχρόνιες συνεργασίες μαζί μας. Διαθέτουμε μία τεράστια εμπειρία στην παρακολούθηση λογιστηρίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων εστιάσεως. Παράλληλα, προσφέρουμε τις ποιοτικές υπηρεσίες μας σε εμπορικές, βιοτεχνικές και τεχνικές επιχειρήσεις, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών και εκπαιδευτήρια. Το πελατολόγιό μας είναι ιδιαίτερα μεγάλο και περιλαμβάνει όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων.

Βασικά χαρακτηριστικά του γραφείου μας είναι η συνέπεια, η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που μας διακρίνει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας για τις φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της κάθε επιχείρησης.

Εμπιστευθείτε το λογιστικό γραφείο του Αποστόλη Καψάλη, στα Ιωάννινα,
για τη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση των λογιστικών και φοροτεχνικών σας θεμάτων.